Marksanering Halland

Hem Marksanering Halland

Vid behov av marksanering i Halland kan du vända dig till oss på Areco Contractor. Vi är en komplett aktör inom rivning, miljökonsultation och håltagningstjänster. I regel anlitas vi av större kunder som kommuner och fastighetsbolag, men vivälkomnar även privatpersoner. Kontakta oss för att begära offert på planerad miljökonsultation och/eller marksanering. Välkommen!

Vad innebär marksanering?

Vid en marksanering använder man sig av olika metoder för att rena tidigare förorenad mark. Vill man bygga på en tomt som misstänks vara förorenad måste särskilda prover tas. Beroende på utfallet av dessa kan en marksanering komma att bli nödvändig innan du påbörjar byggnationsprocessen.

I Sverige finns det flera områden som är, eller misstänks vara, förorenade. Detta som en följd av industrier och annan verksamhet som kan ha orsakat utsläpp. Föroreningarna har ibland sin orsak så långt som hundratals år tillbaka i tiden. Vill du ha hjälp med effektiv marksanering i Halland? Hör av dig till Areco Contractor så hjälper vi dig utifrån rådande förutsättningar.

Marksanering i Halland – Kompletta lösningar

Tack vare en miljöavdelning bestående av kunniga och erfarna medarbetare kan vi tillhandahålla kompletta miljökonsultationer.

Inom ramarna för markarbeten erbjuder vi bland annat:

 • Marksaneringar
 • Fältmätningar
 • Provtagningar
 • Miljötekniska markundersökningar

I byggnader utför vi:

 • Provtagning av byggnadsmaterial
 • Miljö- och materialinventering
 • Sanering av:
  • Asbest
  • PCB
  • PAH

Vid behov av marksanering i Halland, välj Areco Contractor.

Ett helhetsgrepp om miljöaspekten

Ofta krävs det ett omfattande arbete då misstanke om förorenad mark föreligger. Allt från provtagningar och myndighetskontakter till riskbedömningar och sanering ska skötas enligt gällande lagar och regler.

Om du väljer att lämna över ansvaret till oss så tar vi ett helhetsgrepp om hela miljöaspekten och ser till att allting sköts effektivt och korrekt. Vi har full koll på det administrativa, exempelvis ansökningar och klassificeringar, liksom det rent praktiska arbetet ute på fält. För marksanering i Halland, välj oss på Areco Contractor.

Mer än bara marksanering

Utöver marksanering och miljökonsultation utför vi tjänster inom rivning och håltagning. Dessa fält tenderar ofta att överlappa varandra vilket innebär att vi kan tillhandahålla effektiva helhetslösningar.

Uppdrag av varierande omfattning

Vi anlitas ofta av större aktörer, exempelvis fastighetsbolag och kommuner. Som privatperson är du emellertid också välkommen att kontakta oss. Hör av dig och beskriv vad du behöver hjälp med så återkommer vi snarast med en offert som du i lugn och ro kan ta ställning till.

Välkommen till Areco Contractor – Där kvalitet, engagemang och effektivitet går hand i hand.

Areco Contractor Aktiebolag

Vi är en del av Areco-koncernen och kan vid behov engagera de systerbolag vars kompetenser är relevanta för aktuellt projekt.

Kontaktinformation

Areco Contractor Aktiebolag
Grustagsgatan 15
254 64 Helsingborg
042-157100

Kontakt

Hör av dig via e-post eller telefon om du vill begära offert på ett förestående projekt. Du väljer själv hur stort ansvar vi ska ta. Välkommen!